Phật hướng dẫn cách dạy con: Bố mẹ thông thái học tập để áp dụng

Phật hướng dẫn cách dạy con không phải bằng những lời chỉ dẫn quá cụ thể…

3 điềm báo nghiệp chướng tiêu trừ, hóa giải oan khiên nhiều kiếp

Nhiều người tự hỏi mình tích đức hành thiện, sám hối tu tập chăm chỉ mỗi…

Lời Phật dạy về cách báo hiếu mỗi ngày, làm con đừng bỏ lỡ

Đối với Phật giáo, trong trăm thiện không có gì thiện bằng hiếu thảo, trong trăm…

Đức Phật nói về tình yêu và tình thân giúp vợ chồng yêu nhau hơn

Câu chuyện sau đây Đức Phật nói về tình yêu và tình thân để tất cả…

4 kiểu người không cần bái Phật vẫn tự kết Phật duyên là những ai

Xem ngay bạn có may mắn là một trong những kiểu người không cần bái Phật…

Vì đâu bài giảng Đức Phật bi chê sáo rỗng và vô ích

Không phải ai cũng tán thưởng những gì Phật dạy, có lần bài giảng Đức Phật…

Đừng hỏi: Bao giờ ta được giải thoát hãy hỏi ta xứng đáng chưa?

Những Phật tử luôn chăm chăm tìm câu trả lời cho việc: Bao giờ ta được…

Đức Phật đối trị với bạo lực như thế nào? Học một phần cũng tốt

Cách Đức Phật đối trị với bạo lực không phải ai ai cũng có thể dễ…