Đừng hỏi: Bao giờ ta được giải thoát hãy hỏi ta xứng đáng chưa?

Những Phật tử luôn chăm chăm tìm câu trả lời cho việc: Bao giờ ta được…

Đức Phật đối trị với bạo lực như thế nào? Học một phần cũng tốt

Cách Đức Phật đối trị với bạo lực không phải ai ai cũng có thể dễ…

Hiểu nhầm về lời Phật dạy: Ai ai cũng phạm phải

Trải qua hơn 2 ngàn năm dịch ra các thứ tiếng, biên tập lại nên ý…

Bất ngờ Phật răn dạy kẻ ham giữ của chính là chú chó chuyển kiếp

Qua những lời Phật răn dạy kẻ ham giữ của sau đây ta cũng tự nhận…

Hồ nước và lời dạy của Đức Phật tránh nóng vội kẻo hỏng việc

Hồ nước và lời dạy của Đức Phật trở thành hình ảnh vô cùng chân thực,…