Khai vận 12 con giáp tiết Bạch Lộ: Điều nên và kiêng kỵ

Trong tiết Bạch Lộ, vận trình của 12 con giáp có sự biến động không nhỏ.…

Xem phong thủy ngày 7/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 7/4/2018 thấy dấu hiệu đi xa, có thể là người mệnh Tứ…

Xem phong thủy ngày 6/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 6/4/2018 thấy rõ dấu hiệu tiểu nhân quấy phá. Người mệnh Lục…

Xem phong thủy ngày 5/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 5/4/2018 cho thấy dấu hiệu bất ổn về sức khỏe đối với…

Xem phong thủy ngày 4/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 4/4/2018 thấy có dấu hiệu phát tài nhỏ, có lợi cho người…

Xem phong thủy ngày 3/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 3/4/2018, người mệnh Thất Xích tiếp tục có một ngày ít may…

Xem phong thủy ngày 2/4/2018 – Xem phong thuỷ hàng ngày

Xem phong thủy ngày 2/4/2018, Lục Bạch bay vào hướng Đông Nam gặp Tam Bích, bất…

Xem phong thủy ngày 1/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 1/4/2018, bản mệnh không cần hao tổn tâm tư mà vẫn đón…

Xem phong thủy ngày 31/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 31/3/2018 cho thấy, Ngũ Hoàng nhập trung cung, coi như quay trở…

Xem phong thủy ngày 30/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 30/3/2018 thấy có dấu hiệu song hỷ lâm môn đến với người…

Xem phong thủy ngày 29/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 29/3/2018, Lục Bạch bay vào hướng Đông Bắc, cung tinh tương sinh,…

Xem phong thủy ngày 28/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 28/3/2018, Ngũ Hoàng bay vào hướng Đông Bắc gặp Thất Xích, hung…

Xem phong thủy ngày 27/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 27/3/2018, Tam Bích hành Mộc, bay vào hướng Tây bị Kim khắc…

Xem phong thủy ngày 26/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 26/3/2018, người mệnh Ngũ Hoàng có thể gặp may mắn về tiền…

Xem phong thủy ngày 25/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 25/3/2018, mặc dù là ngày nghỉ nhưng người mệnh Tứ Lục vẫn…

Xem phong thủy ngày 24/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 24/3/2018, Nhị Hắc bay vào phương vượng Hỏa, tính hung lại càng…

Xem phong thủy ngày 23/3/2018, Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 23/3/2018, trong khi người mệnh Nhị Hắc dễ gặp xui xẻo thì…

Xem phong thủy ngày 22/3/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Căn cứ vào mệnh phi tinh của mỗi người và sự dịch chuyển không ngừng của…

Xem phong thủy ngày 2/5/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 2/5/2018, người mệnh Lục Bạch thông minh, tài trí, thi cử đỗ…

Xem phong thủy ngày 1/5/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 1/5/2018, Ngũ Hoàng bay vào hướng Bắc mang theo dấu hiệu suy…

Xem phong thủy ngày 30/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 30/4/2018, người mệnh Tam Bích đón tin vui về người thân trong…

Xem phong thủy ngày 29/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 29/4/2018, ngày Chủ nhật này bản mệnh có thể vì tiền mà…

Xem phong thủy ngày 28/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 28/4/2018, người mệnh Lục Bạch đi xa gặp nhiều trắc trở, nếu…

Xem phong thủy ngày 27/4/2018 – Xem phong thủy hàng ngày

Xem phong thủy ngày 27/4/2018, người mệnh Thất Xích cẩn thận hao tài tốn của trong…