Văn khấn khai trương cửa hàng, công ty đúng chuẩn

Theo phong tục tập quán cổ truyền Việt Nam, các công ty, cửa hàng khi tiến…