Mơ thấy kim: lành ít dữ nhiều

Giấc mơ thấy kim mang nhiều ý nghĩa phức tạp, khi xem xét cần chú ý…