Lịch Dương
01
Tháng 09

Lịch Âm
06
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm 01/09/2022 nhằm Ngày 06/08/2022 (Đinh Tỵ) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Hợi, Quí Hợi, Quí Sửu, Quí Mùi
Các sao tốt cho ngày : Thiên hỷ,Nguyệt Tài,Phổ hộ,Tam Hợp,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
02
Tháng 09

Lịch Âm
07
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Sáu 02/09/2022 nhằm Ngày 07/08/2022 (Mậu Ngọ) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Bính Tý, Giáp Tý,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên tài,Phúc Sinh,Tuế hợp,Đại Hồng Sa,Hoàng Ân,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
03
Tháng 09

Lịch Âm
08
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy 03/09/2022 nhằm Ngày 08/08/2022 (Kỷ Mùi) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Sửu, Ất Sửu,,
Các sao tốt cho ngày : Sinh khí,Địa tài,Âm Đức,Đại Hồng Sa,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
04
Tháng 09

Lịch Âm
09
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ nhật 04/09/2022 nhằm Ngày 09/08/2022 (Canh Thân) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Thiên Mã,Thánh tâm,Ngũ phú,Cát Khánh,Phúc hậu,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
05
Tháng 09

Lịch Âm
10
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai 05/09/2022 nhằm Ngày 10/08/2022 (Tân Dậu) Âm lịch
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Quí Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thiên thành,Quan nhật,Ích Hậu,Ngọc đường,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
06
Tháng 09

Lịch Âm
11
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Ba 06/09/2022 nhằm Ngày 11/08/2022 (Nhâm Tuất) Âm lịch
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần
Các sao tốt cho ngày : Minh tinh,U Vi tinh,Tục Thế,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
07
Tháng 09

Lịch Âm
12
Tháng 08

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Tư 07/09/2022 nhằm Ngày 12/08/2022 (Qúy Hợi) Âm lịch
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Tị, Ất Tị, Đinh Mão, Đinh Dậu
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Ân,Thiên đức hợp,Thiên phú,Lộc khố,Nguyệt giải,Yếu yên,Dịch Mã,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
08
Tháng 09

Lịch Âm
13
Tháng 08

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Năm 08/09/2022 nhằm Ngày 13/08/2022 (Giáp Tý) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Nguyệt Không,Thiên Quan,Dân nhật - Thời đức,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
09
Tháng 09

Lịch Âm
14
Tháng 08

Ngày Tốt

Thứ Sáu 09/09/2022 nhằm Ngày 14/08/2022 (Ất Sửu) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Mùi, Quí Mùi, Tân Mão, Tân Dậu
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Mãn đức tinh,Tam Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, giá thú, nhập học, cầu phúc, hội họp, nhận chức, kinh doanh, đầu tư... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
10
Tháng 09

Lịch Âm
15
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Bảy 10/09/2022 nhằm Ngày 15/08/2022 (Bính Dần) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Giải thần,Thanh Long,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
11
Tháng 09

Lịch Âm
16
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ nhật 11/09/2022 nhằm Ngày 16/08/2022 (Đinh Mão) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Ất Dậu, Quí Dậu, Quí Tị, Quí Hợi
Các sao tốt cho ngày : Minh đường,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
12
Tháng 09

Lịch Âm
17
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai 12/09/2022 nhằm Ngày 17/08/2022 (Mậu Thìn) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Canh Tuất, Bính Tuất,,
Các sao tốt cho ngày : Kính Tâm,Hoạt điệu,Lục Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
13
Tháng 09

Lịch Âm
18
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Ba 13/09/2022 nhằm Ngày 18/08/2022 (Kỷ Tỵ) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Tân Hợi, Đinh Hợi,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên hỷ,Nguyệt Tài,Phổ hộ,Tam Hợp,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
14
Tháng 09

Lịch Âm
19
Tháng 08

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Tư 14/09/2022 nhằm Ngày 19/08/2022 (Canh Ngọ) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Thiên tài,Phúc Sinh,Tuế hợp,Đại Hồng Sa,Hoàng Ân,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
15
Tháng 09

Lịch Âm
20
Tháng 08

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm 15/09/2022 nhằm Ngày 20/08/2022 (Tân Mùi) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Sinh khí,Địa tài,Âm Đức,Đại Hồng Sa,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
16
Tháng 09

Lịch Âm
21
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu 16/09/2022 nhằm Ngày 21/08/2022 (Nhâm Thân) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Mã,Thánh tâm,Ngũ phú,Cát Khánh,Phúc hậu,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
17
Tháng 09

Lịch Âm
22
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Bảy 17/09/2022 nhằm Ngày 22/08/2022 (Qúy Dậu) Âm lịch
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Ân,Thiên thành,Quan nhật,Ích Hậu,Ngọc đường,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
18
Tháng 09

Lịch Âm
23
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Chủ nhật 18/09/2022 nhằm Ngày 23/08/2022 (Giáp Tuất) Âm lịch
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Nguyệt Không,Minh tinh,U Vi tinh,Tục Thế,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
19
Tháng 09

Lịch Âm
24
Tháng 08

Ngày Tốt

Thứ Hai 19/09/2022 nhằm Ngày 24/08/2022 (Ất Hợi) Âm lịch
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí Tị, Tân Tị, Tân Hợi,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Thiên đức hợp,Thiên phú,Lộc khố,Nguyệt giải,Yếu yên,Dịch Mã,
Ngày Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, giá thú, nhập học, cầu phúc, hội họp, nhận chức, kinh doanh, đầu tư... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
20
Tháng 09

Lịch Âm
25
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Ba 20/09/2022 nhằm Ngày 25/08/2022 (Bính Tý) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Ngọ, Mậu Ngọ,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quan,Dân nhật - Thời đức,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
21
Tháng 09

Lịch Âm
26
Tháng 08

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Tư 21/09/2022 nhằm Ngày 26/08/2022 (Đinh Sửu) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Tân Mùi, Kỷ Mùi,,
Các sao tốt cho ngày : Mãn đức tinh,Tam Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
22
Tháng 09

Lịch Âm
27
Tháng 08

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Năm 22/09/2022 nhằm Ngày 27/08/2022 (Mậu Dần) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Thân, Giáp Thân,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Giải thần,Thanh Long,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
23
Tháng 09

Lịch Âm
28
Tháng 08

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu 23/09/2022 nhằm Ngày 28/08/2022 (Kỷ Mão) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Tân Dậu, Ất Dậu,,
Các sao tốt cho ngày : Minh đường,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
24
Tháng 09

Lịch Âm
29
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy 24/09/2022 nhằm Ngày 29/08/2022 (Canh Thìn) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Kính Tâm,Hoạt điệu,Lục Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
25
Tháng 09

Lịch Âm
30
Tháng 08

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ nhật 25/09/2022 nhằm Ngày 30/08/2022 (Tân Tỵ) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thiên hỷ,Nguyệt Tài,Phổ hộ,Tam Hợp,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
26
Tháng 09

Lịch Âm
01
Tháng 09

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Hai 26/09/2022 nhằm Ngày 01/09/2022 (Nhâm Ngọ) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Không,Thiên hỷ,Nguyệt giải,Yếu yên,Tam Hợp,Đại Hồng Sa,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
27
Tháng 09

Lịch Âm
02
Tháng 09

Ngày Cực Kỳ Xấu

Thứ Ba 27/09/2022 nhằm Ngày 02/09/2022 (Qúy Mùi) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị
Các sao tốt cho ngày : U Vi tinh,Đại Hồng Sa,
Ngày Cực Kỳ Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
28
Tháng 09

Lịch Âm
03
Tháng 09

Ngày Cực Kỳ Tốt

Thứ Tư 28/09/2022 nhằm Ngày 03/09/2022 (Giáp Thân) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Quan nhật,Sinh khí,Thiên tài,Dịch Mã,Phúc hậu,
Ngày Cực Kỳ Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
29
Tháng 09

Lịch Âm
04
Tháng 09

Ngày Cực Kỳ Xấu

Thứ Năm 29/09/2022 nhằm Ngày 04/09/2022 (Ất Dậu) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
Các sao tốt cho ngày : Địa tài,Kim đường,
Ngày Cực Kỳ Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
30
Tháng 09

Lịch Âm
05
Tháng 09

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu 30/09/2022 nhằm Ngày 05/09/2022 (Bính Tuất) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Nguyệt Đức,Thiên Mã,Mãn đức tinh,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT