Lịch Dương
01
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu 01/01/2021 nhằm Ngày 19/11/2020 (Kỷ Dậu) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Tân Mão, Ất Mão
Các sao tốt cho ngày : Địa tài,Âm Đức,Mẫu Thương,Thanh Long,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
02
Tháng 01

Lịch Âm
20
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy 02/01/2021 nhằm Ngày 20/11/2020 (Canh Tuất) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất
Các sao tốt cho ngày : Đại Hồng Sa,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
03
Tháng 01

Lịch Âm
21
Tháng 11

Ngày Tương Đối Xấu

Chủ nhật 03/01/2021 nhằm Ngày 21/11/2020 (Tân Hợi) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Tị, Kỷ Tị, Ất Hợi
Các sao tốt cho ngày : Mẫu Thương,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
04
Tháng 01

Lịch Âm
22
Tháng 11

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Hai 04/01/2021 nhằm Ngày 22/11/2020 (Nhâm Tý) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Thiên Mã,U Vi tinh,Mãn đức tinh,Nguyệt giải,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
05
Tháng 01

Lịch Âm
23
Tháng 11

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Ba 05/01/2021 nhằm Ngày 23/11/2020 (Qúy Sửu) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thiên tài,Cát Khánh,Giải thần,Tam Hợp,Minh đường,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
06
Tháng 01

Lịch Âm
24
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư 06/01/2021 nhằm Ngày 24/11/2020 (Giáp Dần) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Tài,Thiên phú,Thiên Quan,Ngũ phú,Lộc khố,Yếu yên,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
07
Tháng 01

Lịch Âm
25
Tháng 11

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Năm 07/01/2021 nhằm Ngày 25/11/2020 (Ất Mão) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Kính Tâm,Quan nhật,Đại Hồng Sa,Kim đường,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
08
Tháng 01

Lịch Âm
26
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu 08/01/2021 nhằm Ngày 26/11/2020 (Bính Thìn) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý
Các sao tốt cho ngày : Sinh khí,Nguyệt Ân,Nguyệt Không,Minh tinh,Dịch Mã,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
09
Tháng 01

Lịch Âm
27
Tháng 11

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Bảy 09/01/2021 nhằm Ngày 27/11/2020 (Đinh Tỵ) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Hợi, Quí Hợi, Quí Sửu, Quí Mùi
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Thiên đức,Thánh tâm,Phổ hộ,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
10
Tháng 01

Lịch Âm
28
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Chủ nhật 10/01/2021 nhằm Ngày 28/11/2020 (Mậu Ngọ) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Bính Tý, Giáp Tý,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên thành,Hoạt điệu,Ích Hậu,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
11
Tháng 01

Lịch Âm
29
Tháng 11

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai 11/01/2021 nhằm Ngày 29/11/2020 (Kỷ Mùi) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Sửu, Ất Sửu,,
Các sao tốt cho ngày : Phúc Sinh,Tuế hợp,Tục Thế,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
12
Tháng 01

Lịch Âm
30
Tháng 11

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba 12/01/2021 nhằm Ngày 30/11/2020 (Canh Thân) Âm lịch
Ngày Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức hợp,Thiên hỷ,Tam Hợp,Lục Hợp,Phúc hậu,Dân nhật - Thời đức,Hoàng Ân,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
13
Tháng 01

Lịch Âm
01
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Tư 13/01/2021 nhằm Ngày 01/12/2020 (Tân Dậu) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Quí Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Ân,Thiên hỷ,Tam Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
14
Tháng 01

Lịch Âm
02
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm 14/01/2021 nhằm Ngày 02/12/2020 (Nhâm Tuất) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thánh tâm,Đại Hồng Sa,Thanh Long,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
15
Tháng 01

Lịch Âm
03
Tháng 12

Ngày Cực Kỳ Tốt

Thứ Sáu 15/01/2021 nhằm Ngày 03/12/2020 (Qúy Hợi) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Tị, Ất Tị, Đinh Mão, Đinh Dậu
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Sinh khí,Nguyệt Tài,Âm Đức,Ích Hậu,Dịch Mã,Phúc hậu,Minh đường,
Ngày Cực Kỳ Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
16
Tháng 01

Lịch Âm
04
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy 16/01/2021 nhằm Ngày 04/12/2020 (Giáp Tý) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Nguyệt Không,Quan nhật,Cát Khánh,Tục Thế,Lục Hợp,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
17
Tháng 01

Lịch Âm
05
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ nhật 17/01/2021 nhằm Ngày 05/12/2020 (Ất Sửu) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Mùi, Quí Mùi, Tân Mão, Tân Dậu
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức hợp,Nguyệt đức hợp,Yếu yên,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
18
Tháng 01

Lịch Âm
06
Tháng 12

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Hai 18/01/2021 nhằm Ngày 06/12/2020 (Bính Dần) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Các sao tốt cho ngày : Thiên tài,U Vi tinh,Tuế hợp,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
19
Tháng 01

Lịch Âm
07
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Ba 19/01/2021 nhằm Ngày 07/12/2020 (Đinh Mão) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Ất Dậu, Quí Dậu, Quí Tị, Quí Hợi
Các sao tốt cho ngày : Thiên phú,Địa tài,Lộc khố,Dân nhật - Thời đức,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
20
Tháng 01

Lịch Âm
08
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Tư 20/01/2021 nhằm Ngày 08/12/2020 (Mậu Thìn) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Canh Tuất, Bính Tuất,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Mã,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
21
Tháng 01

Lịch Âm
09
Tháng 12

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Năm 21/01/2021 nhằm Ngày 09/12/2020 (Kỷ Tỵ) Âm lịch
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Tân Hợi, Đinh Hợi,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên thành,Mãn đức tinh,Tam Hợp,Ngọc đường,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
22
Tháng 01

Lịch Âm
10
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu 22/01/2021 nhằm Ngày 10/12/2020 (Canh Ngọ) Âm lịch
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Nguyệt Đức,Minh tinh,Kính Tâm,Giải thần,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
23
Tháng 01

Lịch Âm
11
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy 23/01/2021 nhằm Ngày 11/12/2020 (Tân Mùi) Âm lịch
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí sửu, Đinh Sửu, Ất Dậu, Ất Mão
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Ân,Nguyệt giải,Phổ hộ,Hoàng Ân,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
24
Tháng 01

Lịch Âm
12
Tháng 12

Ngày Trên Trung Bình

Chủ nhật 24/01/2021 nhằm Ngày 12/12/2020 (Nhâm Thân) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thiên Quan,Ngũ phú,Phúc Sinh,Hoạt điệu,Mẫu Thương,Đại Hồng Sa,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
25
Tháng 01

Lịch Âm
13
Tháng 12

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Hai 25/01/2021 nhằm Ngày 13/12/2020 (Qúy Dậu) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Thiên hỷ,Tam Hợp,Mẫu Thương,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
26
Tháng 01

Lịch Âm
14
Tháng 12

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Ba 26/01/2021 nhằm Ngày 14/12/2020 (Giáp Tuất) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Nguyệt Không,Quan nhật,Thánh tâm,Đại Hồng Sa,Thanh Long,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
27
Tháng 01

Lịch Âm
15
Tháng 12

Ngày Cực Kỳ Tốt

Thứ Tư 27/01/2021 nhằm Ngày 15/12/2020 (Ất Hợi) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí Tị, Tân Tị, Tân Hợi,
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức hợp,Nguyệt đức hợp,Sinh khí,Nguyệt Tài,Âm Đức,Ích Hậu,Dịch Mã,Phúc hậu,Minh đường,
Ngày Cực Kỳ Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
28
Tháng 01

Lịch Âm
16
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Năm 28/01/2021 nhằm Ngày 16/12/2020 (Bính Tý) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Ngọ, Mậu Ngọ,,
Các sao tốt cho ngày : Cát Khánh,Tục Thế,Lục Hợp,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
29
Tháng 01

Lịch Âm
17
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu 29/01/2021 nhằm Ngày 17/12/2020 (Đinh Sửu) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Tân Mùi, Kỷ Mùi,,
Các sao tốt cho ngày : Yếu yên,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
30
Tháng 01

Lịch Âm
18
Tháng 12

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Bảy 30/01/2021 nhằm Ngày 18/12/2020 (Mậu Dần) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Thân, Giáp Thân,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên tài,U Vi tinh,Tuế hợp,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
31
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Chủ nhật 31/01/2021 nhằm Ngày 19/12/2020 (Kỷ Mão) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Tân Dậu, Ất Dậu,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên phú,Địa tài,Lộc khố,Dân nhật - Thời đức,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT