Lịch Dương
01
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba 01/06/2021 nhằm Ngày 21/04/2021 (Canh Thìn) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Mã,Cát Khánh,Âm Đức,Đại Hồng Sa,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
02
Tháng 06

Lịch Âm
22
Tháng 04

Ngày Tốt

Thứ Tư 02/06/2021 nhằm Ngày 22/04/2021 (Tân Tỵ) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Thiên Phúc,Đại Hồng Sa,Dân nhật - Thời đức,Thanh Long,
Ngày Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, giá thú, nhập học, cầu phúc, hội họp, nhận chức, kinh doanh, đầu tư... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
03
Tháng 06

Lịch Âm
23
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm 03/06/2021 nhằm Ngày 23/04/2021 (Nhâm Ngọ) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn
Các sao tốt cho ngày : Ngũ phú,Mãn đức tinh,Minh đường,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
04
Tháng 06

Lịch Âm
24
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu 04/06/2021 nhằm Ngày 24/04/2021 (Qúy Mùi) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị
Các sao tốt cho ngày : Thiên thành,Thiên phú,Nguyệt Ân,Phúc Sinh,Tục Thế,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
05
Tháng 06

Lịch Âm
25
Tháng 04

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Bảy 05/06/2021 nhằm Ngày 25/04/2021 (Giáp Thân) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý
Các sao tốt cho ngày : Minh tinh,Hoạt điệu,Lộc khố,Yếu yên,Mẫu Thương,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
06
Tháng 06

Lịch Âm
26
Tháng 04

Ngày Tốt

Chủ nhật 06/06/2021 nhằm Ngày 26/04/2021 (Ất Dậu) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Kính Tâm,Quan nhật,Dịch Mã,Tam Hợp,Hoàng Ân,
Ngày Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, giá thú, nhập học, cầu phúc, hội họp, nhận chức, kinh doanh, đầu tư... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
07
Tháng 06

Lịch Âm
27
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai 07/06/2021 nhằm Ngày 27/04/2021 (Bính Tuất) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức hợp,Thiên Quý,Địa tài,Nguyệt giải,Phổ hộ,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
08
Tháng 06

Lịch Âm
28
Tháng 04

Ngày Tương Đối Tốt

Thứ Ba 08/06/2021 nhằm Ngày 28/04/2021 (Đinh Hợi) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Tị, Quí Tị, Quí Mùi, Quí Sửu
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Nguyệt Tài,Tam Hợp,Ngọc đường,
Ngày Tương Đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
09
Tháng 06

Lịch Âm
29
Tháng 04

Ngày Cực Kỳ Xấu

Thứ Tư 09/06/2021 nhằm Ngày 29/04/2021 (Mậu Tý) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Bính Ngọ, Giáp Ngọ,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên tài,Giải thần,
Ngày Cực Kỳ Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
10
Tháng 06

Lịch Âm
01
Tháng 05

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Năm 10/06/2021 nhằm Ngày 01/05/2021 (Kỷ Sửu) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Mùi, Ất Mùi,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên tài,Minh tinh,Phúc Sinh,Cát Khánh,Minh đường,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
11
Tháng 06

Lịch Âm
02
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu 11/06/2021 nhằm Ngày 02/05/2021 (Canh Dần) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tỵ (9h-11h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức hợp,Thiên hỷ,Thiên Quan,Phổ hộ,Tam Hợp,Lục Hợp,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
12
Tháng 06

Lịch Âm
03
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Bảy 12/06/2021 nhằm Ngày 03/05/2021 (Tân Mão) Âm lịch
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Quí Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Thiên Phúc,Âm Đức,Ích Hậu,Mẫu Thương,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
13
Tháng 06

Lịch Âm
04
Tháng 05

Ngày Trên Trung Bình

Chủ nhật 13/06/2021 nhằm Ngày 04/05/2021 (Nhâm Thìn) Âm lịch
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần,
Các sao tốt cho ngày : Sinh khí,Nguyệt Ân,Nguyệt Không,Tục Thế,Phúc hậu,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
14
Tháng 06

Lịch Âm
05
Tháng 05

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Hai 14/06/2021 nhằm Ngày 05/05/2021 (Qúy Tỵ) Âm lịch
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Ðinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão,
Các sao tốt cho ngày : Mẫu Thương,Đại Hồng Sa,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
15
Tháng 06

Lịch Âm
06
Tháng 05

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Ba 15/06/2021 nhằm Ngày 06/05/2021 (Giáp Ngọ) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Nhâm Dần
Các sao tốt cho ngày : Thiên thành,U Vi tinh,Nguyệt giải,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
16
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 05

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Tư 16/06/2021 nhằm Ngày 07/05/2021 (Ất Mùi) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tỵ (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Sửu, Quí Sửu, Tân Mão, Tân Dậu
Các sao tốt cho ngày : Tam Hợp,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
17
Tháng 06

Lịch Âm
08
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Năm 17/06/2021 nhằm Ngày 08/05/2021 (Bính Thân) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Qúy Tỵ (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Thiên phú,Ngũ phú,Yếu yên,Hoàng Ân,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
18
Tháng 06

Lịch Âm
09
Tháng 05

Ngày Cực Kỳ Tốt

Thứ Sáu 18/06/2021 nhằm Ngày 09/05/2021 (Đinh Dậu) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Ất Mão, Quí Mão, Quí Tị, Quí Hợi
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Địa tài,Mãn đức tinh,Kính Tâm,Quan nhật,Đại Hồng Sa,Dân nhật - Thời đức,Thanh Long,
Ngày Cực Kỳ Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
19
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy 19/06/2021 nhằm Ngày 10/05/2021 (Mậu Tuất) Âm lịch
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Qúy Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Canh Thìn, Bính Thìn,,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Tài,Tuế hợp,Giải thần,Dịch Mã,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
20
Tháng 06

Lịch Âm
11
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Chủ nhật 20/06/2021 nhằm Ngày 11/05/2021 (Kỷ Hợi) Âm lịch
Ngày Chu Tước Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Tân Tị, Đinh Tị.,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên đức,Thánh tâm,Lộc khố,
Ngày Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
21
Tháng 06

Lịch Âm
12
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Thứ Hai 21/06/2021 nhằm Ngày 12/05/2021 (Canh Tý) Âm lịch
Ngày Kinh Quỹ Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần
Các sao tốt cho ngày : Thiên Mã,Hoạt điệu,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
22
Tháng 06

Lịch Âm
13
Tháng 05

Ngày Tốt

Thứ Ba 22/06/2021 nhằm Ngày 13/05/2021 (Tân Sửu) Âm lịch
Ngày Kim Được Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Qúy Tỵ (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt đức hợp,Thiên tài,Minh tinh,Phúc Sinh,Cát Khánh,Minh đường,
Ngày Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, giá thú, nhập học, cầu phúc, hội họp, nhận chức, kinh doanh, đầu tư... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
23
Tháng 06

Lịch Âm
14
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Tư 23/06/2021 nhằm Ngày 14/05/2021 (Nhâm Dần) Âm lịch
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tỵ (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần,
Các sao tốt cho ngày : Sinh khí,Nguyệt Ân,Thiên đức hợp,Thiên hỷ,Thiên Quan,Phổ hộ,Tam Hợp,Lục Hợp,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
24
Tháng 06

Lịch Âm
15
Tháng 05

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm 24/06/2021 nhằm Ngày 15/05/2021 (Qúy Mão) Âm lịch
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thâu
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Phúc,Âm Đức,Ích Hậu,Mẫu Thương,Kim đường,
Ngày Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa... >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
25
Tháng 06

Lịch Âm
16
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu 25/06/2021 nhằm Ngày 16/05/2021 (Giáp Thìn) Âm lịch
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tỵ (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Qúy Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Không,Tục Thế,Phúc hậu,
Ngày Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
26
Tháng 06

Lịch Âm
17
Tháng 05

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Bảy 26/06/2021 nhằm Ngày 17/05/2021 (Ất Tỵ) Âm lịch
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Qúy Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Quí Hợi, Tân Hợi, Tân Tị,
Các sao tốt cho ngày : Mẫu Thương,Đại Hồng Sa,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
27
Tháng 06

Lịch Âm
18
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Chủ nhật 27/06/2021 nhằm Ngày 18/05/2021 (Bính Ngọ) Âm lịch
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Mậu Tý, Canh Tý,,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Đức,Thiên Quý,Thiên thành,U Vi tinh,Nguyệt giải,
Ngày Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
28
Tháng 06

Lịch Âm
19
Tháng 05

Ngày Tương Đối Xấu

Thứ Hai 28/06/2021 nhằm Ngày 19/05/2021 (Đinh Mùi) Âm lịch
Ngày Câu Trận Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Dần (3h-5h), Qúy Mão (5h-7h), Ất Tỵ (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)
Tuổi xung với ngày này: Kỷ Sửu, Tân Sửu,,
Các sao tốt cho ngày : Thiên Quý,Tam Hợp,
Ngày Tương Đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc. >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
29
Tháng 06

Lịch Âm
20
Tháng 05

Ngày Trên Trung Bình

Thứ Ba 29/06/2021 nhằm Ngày 20/05/2021 (Mậu Thân) Âm lịch
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: Nhâm Tý (23h-1h), Qúy Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tỵ (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h),
Tuổi xung với ngày này: Canh Dần, Giáp Dần,,
Các sao tốt cho ngày : Nguyệt Tài,Thiên phú,Ngũ phú,Yếu yên,Hoàng Ân,
Ngày Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác >> XEM CHI TIẾT

Lịch Dương
30
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 05

Ngày Cực Kỳ Tốt

Thứ Tư 30/06/2021 nhằm Ngày 21/05/2021 (Kỷ Dậu) Âm lịch
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Qúy Dậu (17h-19h),
Tuổi xung với ngày này: Tân Mão, Ất Mão,,
Các sao tốt cho ngày : Địa tài,Mãn đức tinh,Kính Tâm,Quan nhật,Đại Hồng Sa,Dân nhật - Thời đức,Thanh Long,
Ngày Cực Kỳ Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội. >> XEM CHI TIẾT