Lỗi Đồng Là Gì? Các Nguyên Nhân Lỗi Đồng Trong Đạo Mẫu

Lỗi Đồng là một hiện tượng thường xuyên sảy ra, và sảy ra với nhiều người. Ngày nay trong thời kỳ mạt pháp, thời đại của những Đồng Thầy chân chính khó có chỗ đứng, trong khi những Thanh Đồng, Pháp Sư, Thầy Cúng đua nhau lên mạng livetream câu kéo, giảng đạo, trong khi việc tâm linh rất thì đúng sai có ranh giới rất nhỏ. Thêm vào đó những người khi mới tiếp xúc với tâm linh, tiếp xúc với Đạo Mẫu thì việc nhận biết được thế nào là đúng thế nào là sai là việc làm khó khăn.

Việc này có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến những nguyên nhân chính sau :

1. Người đồng thầy thực chất chỉ là đồng hầu, không được bề trên cấp sắc lệnh lại đi trình đồng mở phủ cho người, thì bị lỗi đồng phạm luật (phạt cả thầy lẫn trò). Thông thường Đồng hầu là đồng cô, đồng cậu, được lộc tại chỗ, nhiệm vụ của Cô, Cậu là phụng sự cửa Cha cửa Mẹ, không thể dẫn đàn hầu được.

2. Người đồng thầy được bề trên cấp sắc lệnh được phép trình đồng mở phủ cho người, nhưng trong thời gian tu tập, hành đạo, không giữ được đạo đức, tác phong con nhà thánh, làm nhiều chuyện xấu xa, bỉ ổi, trái đạo;hay chửi bậy,văng tục; mắng chửi, khinh thường con hương đệ tử; tham lam tiền bạc,….thì bị bề trên xóa bỏ lệnh sắc, trở thành đồng hầu thông thường, khi đó các con hương, đệ tử, theo bản điện của đồng thầy đó đều sẽ bị phạt căn, đây gọi là lỗi đồng phạm luật.

Trong trường hợp này nếu các con hương, đệ tử được đồng thầy đó trình đồng mở phủ hoặc lập bát hương thờ cúng, thì nhất định phải tìm thầy khác mà sang lại khăn áo hoặc phải tôn lập lại bát hương mới tránh được tai ương.

3. Người đồng thầy mà mệnh căn thấp hơn mệnh căn của người ra trình đồng mở phủ, nhưng vẫn cứ mở phủ trình đồng cho người ta thì bị lỗi đồng phạm luật. Trường hợp này không đúng hoàn toàn, bởi vì người có căn cao nhất thì sao, như vậy việc quan trọng nhất là người mở phủ cho người khác căn thấp hơn thì việc tu tập của đồng con sẽ khó khăn hơn, dễ dẫn đến thay đổi tư tưởng mà dẫn đến tự bỏ Thầy mà thôi.

4. Người ra trình đồng mở phủ mà không có đàn mã tiến dâng là bị lỗi đồng phạm luật.

5. Người là đồng hầu mà lại nghênh ngang lập điện thờ cúng hoành tráng là bị lỗi đồng phạm luật.

6. Người là đồng bói mà lại trốn tránh việc lập điện cúng thờ thì bị lỗi đồng phạm luật.

7. Người là đồng hầu nhưng có tố chất thông minh, năng khiếu huyền học, linh tính nhạy bén, có khả năng biết soi bói, đoán mệnh tương lai quá khứ cho người, từ đó ngộ nhận mình là đồng soi, bói, rồi tiến hành lập điện làm việc soi căn, nối quả, cho người ta là bị lỗi đồng phạm luật.

8. Người ra trình đồng hoặc hầu đồng mà tiền bạc không đủ, phải nhờ vay mượn của đồng thầy mới được khóa lễ, khóa hầu viên mãn, nhưng sau đó thất hứa không trả lại hoặc không trả đủ là bị lỗi đồng phạm luật.

9. Người đến hạn phải ra trình đồng mở phủ nhưng lại đi tiễn căn hoặc khất đồng là bị lỗi đồng phạm luật.

10. Người đã ra trình đồng mở phủ, do duyên phận, do nghiệp quả, do thử thách của nhà Ngài mà cuộc sống trong 3 năm đầu tiên nhất định vẫn còn nhiều gian nan, khó khăn. Trong giai đoạn này không giữ được kiên định, lại tìm thầy khác để sang khăn áo mong giàu có cao sang hơn người là bị lỗi đồng phạm luật.

11.Thầy Cúng, Thầy Pháp cũng Hầu Đồng, tuy nhiên không thể dẫn trình đệ tử có căn soi bói được. Những đồng thầy mà có lộc pháp, thì chỉ dẫn trình cho người có lộc pháp mà thôi.

Trường hợp lỗi đồng thì đệ tử phải biết để xoay khăn

Bài viết còn nhiều thiếu sót, sẽ bổ sung thêm khi có thêm kiến thức.