Bí ẩn việc xác các nhà tu không bị mục nát: Khoa học đã có lý do?

Cho đến nay, việc vì sao xác các nhà tu không bị mục nát dù trải…