Nhân Mã hôm nay – Thứ 3 của Nhân Mã (15/3/2022) – Tính cách, Tình yêu, Tử vi

Nhân Mã (22/11-21/12)

Cung Nhân Mã – Sagittarius, là những người sinh vào khoảng thời gian từ 22/11 đến 21/12. Nhân Mã có hình một cung thủ, tay giương cung tên. Người tuổi này rất nhiệt tình và lạc quan, có kiến thức, thích tự do, triết lý sống là lanh lợi khôn khéo và hưởng thụ.
Mục lục

 

  • Tử vi Hôm nay
  • Tử vi Tháng này
  • Tử vi Sự nghiệp và tiền bạc
  • Tử vi Tính cách
  • Gia đình và bạn bè
  • Đặc trưng
  • Người nổi tiếng
  • Truyền thuyết
  • Giải mã Nhân Mã