Danh nhân tuổi Canh Dần – De Gaulle

Tướng De Gaulle (Canh Dần, 1890 – 1970), tên đầy đủ là Charles De Gaulle. Ông sinh ngày 22/11/1890 tại thị trấn Lille, miền Đông Bắc nước Pháp.

 

De Gaulle
De Gaulle

Năm 1940, khi phát xít Đức tấn công nước Pháp, De Gaulle là thiếu tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp. Ông không chấp nhận đầu hàng địch nên đã sang London (Anh), kêu gọi nhân dân Pháp tiếp tục kháng chiến. Uy tín của De Gaulle ngày một lên cao và trở thành người đứng đầu phong trào kháng chiến chống phát xít của nhân dân Pháp ở nước ngoài.


Năm 1944, nước Pháp được giải phóng, De Gaulle thành lập chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp ở Paris. Tháng 1/1946, ông từ chức Tổng thống và thành lập Uỷ ban tập hợp nhân dân Pháp (RPF).

Ngày 13/5/1958, ông được Uỷ ban Cứu quốc Pháp đề nghị trở lại nắm chính quyền. Cuối năm đó, De Gaulle tiếp tục làm Tổng thống nước Pháp. Người dân Pháp đã bình chọn De Gaulle là vĩ nhân số 1 của Pháp trong mọi thời đại.

Tổng hợp