70 câu nói hay về sai lầm hay nhất mọi thời đại

Những câu nói hay về sai lầm để giúp bạn tỉnh táo hơn khi nhìn nhận về những lỗi lầm đã qua, ở hiện tại và tương lai của mình để sẵn sàng chấp nhận nó như là một phần tất yếu của cuộc sống.
 

1. Nếu không có ai yêu bạn, thì đương nhiên đó là sai lầm của chính bạn. (Khuyết danh)

 
2. Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không. (Hồ Chí Minh) 
 
3. Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn những khiếm khuyết của mình. (Ralph Waldo Emerson)
 
Every man in his lifetime needs to thank his faults.
 
4. Thừa nhận sai lầm giống như cây chổi quét đi bùn đất khiến cho bề mặt sáng sủa và sạch sẽ hơn. (Mahatma Gandhi)
 
Confession of errors is like a broom which sweeps away the dirt and leaves the surface brighter and clearer.
5. Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau – đó là luật đầu tiên của tự nhiên. (Voltaire)
 
We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies – it is the first law of nature.
 
6. Sai lầm lớn nhất bạn có thể phạm phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm. (Elbert Hubbard)
 
The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you’ll make one.
 
7. Thói quen là người vú nuôi của sai lầm. (Victor Hugo)
 
Habit is the nursery of errors.
 
8. Những người không phạm sai lầm thiếu đi sự bạo dạn và tinh thần phiêu lưu. Họ là những cái thắng trên bánh xe tiến bộ. (Norman Vincent Peale)
 
People who make no mistakes lack boldness and the spirit of adventure. They are the brakes on the wheels of progress.
   
9. Thậm chí sai lầm cũng có thể lại là thứ cần thiết cho một thành tựu đáng giá. (Henry Ford)
 
Even a mistake may turn out to be the one thing necessary to a worthwhile achievement.
 
10. Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ những lỗi lầm nhỏ. (Victor Hugo)
 
Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres.
cau noi hay ve sai lam
 Những câu nói hay về sai lầm rút từ kinh nghiệm của những bậc anh tài trên cả thế giới
 
11. Từ sai lầm của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai lầm của chính mình. (Publilius Syrus )
 
From the errors of others, a wise man corrects his own.
 
12. Những thiên thần tốt đẹp cũng có thể sai lầm… ngày nào họ cũng phạm sai lầm và rơi khỏi Thiên đường như ruồi. (Anatole France)
 
Good angels are fallible … they sin every day and fall from Heaven like flies.
 
13. Trên thế gian không có gì bất lực hơn biết rằng mình đúng, và con sóng của thế giới sai lầm, nhưng con sóng ấy lại đổ ập lên mình. (Norman Mailer)
 
There is no greater impotence in all the world like knowing you are right and that the wave of the world is wrong, yet the wave crashes upon you.
 
14. Thật không khôn ngoan khi chắc chắn về sự khôn ngoan của chính mình. Sẽ tốt cho bản thân nếu nhớ rằng người mạnh nhất có thể suy yếu và người khôn ngoan nhất có thể phạm sai lầm. (Mahatma Gandhi)
 
15. Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng. (Benjamin Franklin)
 
How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough to mend them.
 
16. Ai cũng có những sai lầm mình luôn lặp lại: sợ hãi hay xấu hổ đều không chữa khỏi chúng. (La Fontaine)
 
Everyone has his faults which he continually repeats: neither fear nor shame can cure them.
 
17.  Quá khứ là nơi tôi luôn ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai. (Khuyết danh)
 
18. Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm. (Groucho Marx)
 
Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself.
 
19. Thành công không phải là không bao giờ làm hỏng việc, mà là không bao giờ phạm lại một sai lầm lần thứ hai. (Josh Billings)
 
Success does not consist in never making blunders, but in never making the same one a second time.
  
20. Sai lầm không trở thành chân lý vì lý lẽ của vô khối sự tuyên truyền, chân lý cũng không trở thành sai lầm vì không ai thấy nó. (Mahatma Gandhi)
 
An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

21. Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát. (Anaias Nin )
 
I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.
 
22. Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ. (Thomas Paine)
 
The most formidable weapon against errors of every kind is reason.
 
23. Ngay khi bạn thấy lỗi mà không sửa, nó trở thành lỗi của bạn. (Khuyết danh)
 
As soon as you see a mistake and don’t fix it, it becomes your mistake.

24. Phạm phải sai lầm là con người; vấp ngã là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chính mình là sự trưởng thành. (William Arthur Ward)

 
To make mistakes is human; to stumble is commonplace; to be able to laugh at yourself is maturity.
 
25. Sai lầm có thể chấp nhận khi ta còn trẻ; nhưng đừng kéo lết nó vào tuổi già. (Johann Wolfgang von Goethe)
 
Error is acceptable as long as we are young; but one must not drag it along into old age.
 
Hãy học từ sai lầm của mình
 
 
 
 
26. Hai lần sai không biến thành một lần phải, nhưng ba lần phải biến thành một lần trái. (Khuyết danh)
 
Two wrongs don’t make a right, but three rights make a left.

27. Thành công không nằm ở việc không bao giờ phạm sai lầm, mà nằm ở việc không bao giờ phạm phải cùng một sai lầm tới lần thứ hai. (George Bernard Shaw )

 
Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time.
 
28. Sống ở đời, ai mà không có lỗi. Vấn đề là ta phải thành khẩn nhìn nhận. (Nguyễn Nhật Ánh)
 
29. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. (Trịnh Công Sơn)
 
30. Bạn tạo ra sai lầm. Sai lầm không tạo nên bạn. (Maxwell Maltz)
 
You make mistakes. Mistakes don’t make you.

31. Cuộc đời con người không ngừng gặp gỡ và sai lầm. Cho nên không nên than vãn về những sai lầm đó, sai lầm chẳng qua cũng là vì chúng ta đã gặp nhầm người mà thôi. (Tình muộn – Dạ Vi Lan) 
 
32. Sáng tạo là cho phép chính mình phạm sai lầm. Nghệ thuật là biết được sai lầm nào nên giữ lại. (Scott Adams)
 
Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.
 
33. Hãy tin vào bản năng của bạn. Ít nhất sai lầm của bạn có thể là của bạn thay vì của người khác. (Billy Wilder)
 
Trust your own instinct. Your mistakes might as well be your own instead of someone else’s.
 
34. Nghiên cứu sai lầm không chỉ là sự phòng ngừa ở mức độ cao nhất, mà còn là sự thúc đẩy ta bước vào nghiên cứu sự thật. (Walter Lippmann)
 
The study of error is not only in the highest degree prophylactic, but it serves as a stimulating introduction to the study of truth.
 
35. Ai vạch cho tôi sai lầm, đó là thầy của tôi. Ai chỉ cho tôi những hành động sai trái, đó là bạn tôi. Còn ai phỉnh nịnh tôi, đó là kẻ thù của tôi. (Khuyết danh)
 
36. Nếu bạn đóng cửa lại trước mọi sai lầm, chân lý cũng bị giữ ở ngoài. (Rabindranath Tagore)
 
If you shut the door to all errors, truth will be shut out.
 
 37. Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm. (Tony Gaskins)
 
The wise learn from the mistakes of others, it’s the fool that wants to make their own mistakes.
 
38. Loại bỏ một sai lầm cũng tốt như, và thậm chí đôi lúc còn hơn là thiết lập một chân lý hay sự thật mới. (Charles Darwin)
 
To kill an error is as good a service as, and sometimes even better than, the establishing of a new truth or fact.
 
39. Sai lầm lớn nhất mà con người có thể phạm phải là sợ hãi phạm sai lầm. (Maxwell Maltz)
 
The greatest mistake a man can make is to be afraid of making one.
 
40. Con người tiến đến chân lý tưởng chừng không thể vươn tới nhờ đi qua hàng loạt sai lầm. (Aldous Huxley )
 
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.
 
Va vấp phạm lỗi là điều tất yếu
 
41. Có thể tôi là người phạm sai lầm, nhưng tôi cũng là người phá bỏ sai lầm. (Maxwell Maltz)
 
I may be a mistake maker, but I’m also a mistake breaker.
 
42. Cười vào sai lầm của bản thân có thể kéo dài cuộc đời. Cười vào sai lầm của người khác có thể rút ngắn nó. (Cullen Hightower)
 
Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else’s can shorten it.
 
43. Căn bệnh lớn của chúng sanh là “chẳng thấy lỗi của mình, chuyên thấy lỗi của kẻ khác”. Chuyên thấy lỗi của kẻ khác thì sẽ tăng trưởng phiền não. (Hòa thượng Tịnh Không)
 
44. Thậm chí nhận thức rằng tôi có thể sai làm cũng không thể khiến tôi không phạm sai lầm. Chỉ sau khi ngã tôi mới đứng dậy được. (Vincent Van Gogh)
 
Even the knowledge of my own fallibility cannot keep me from making mistakes. Only when I fall do I get up again.
 
45. Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó. (Earl Nightingale)
 
Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before.
 
46. Sự bi quan thái quá đã khiến quá nhiều người phạm sai lầm nghiêm trọng. Và có lẽ một phần của sự bi quan xuất hiện vì chúng ta quá gần với bản thân để nhìn từ góc nhìn đúng đắn. (Richard L Evans)
 
Too much pessimism has led too many men into making serious mistakes. And perhaps part of our pessimism comes because we are too close to ourselves to see in proper perspective. 
 
47. Tôi không bao giờ coi sai lầm là thất bại. Chúng chỉ là cơ hội để tìm hiểu thứ gì không hoạt động. (Thomas Edison)
 
I never view mistakes as failures. They are simply opportunities to find out what doesn’t work.
 
48. Đừng đánh đồng việc lập quyết định sai với vận mệnh. Hãy chấp nhận sai lầm của bản thân. Không sao cả; chúng ta ai cũng có sai lầm. Hãy học từ chúng để chúng khiến bạn trở nên tốt hơn. (Steve Maraboli)
 
Don’t confuse poor decision making with destiny. Own your mistakes. It’s OK; we all make them. Learn from them so they can empower you!
  
49. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân. (Hồ Chí Minh)
 
50. Bạn không phải là những sai lầm của mình, vậy nên đừng để nó định hình mình. (Katrina Mayer)
 
You’re not your mistakes, so don’t let them define you.
 
51. Người lãnh đạo thực sự tôn trọng tất cả mọi người, và cho họ không gian để nhận ra sai lầm của mình. (Jack Canfield)
 
A real leader respects everyone, and gives them the space to realize their mistakes.
 
52. Đức hạnh mà không tu dưỡng, học không giảng giải, thấy việc nghĩa không làm, mắc điều sai không chịu sửa chữa, đó là những nỗi lo của ta. (Khổng Tử)
 
53. Nếu bạn muốn sai, vậy cứ đi theo đám đông đi. (Socrates)
 
If you want to be wrong then follow the masses.
 
54. Thà phạm phải sai lầm trong khi đang thử điều mới mẻ còn hơn là không làm gì cả. (Alexandra Friedman)
 
It’s better to make mistakes while trying something new than not try anything at all.
 
55. Thành công có lẽ liên quan đến hành động. Những người thành công không ngừng vận động. Họ phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc. (Conrad Hilton)
 
Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.
 
Đừng tự chỉ trích bản thân về những sai lầm
 
56. Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn. (Jim Rohn)
 
It’s important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people’s mistakes, and it is BEST to learn from other people’s successes. It accelerates your own success.
 
57. Con người có khuynh hướng thổi phồng mọi thứ – trừ sai lầm của chính mình. (Khuyết danh)
 
Man is inclined to exaggerate almost everything – except his own mistakes.
 
58. Bạn để lỡ nhiều cơ hội vì phạm sai lầm, nhưng đó là một phần của cuộc sống: biết rằng bạn không bị ngăn chặn mãi mãi, và rằng có một mục tiêu mà bạn vẫn có thể vươn đến. (Johnny Cash)
 
You miss a lot of opportunities by making mistakes, but that’s part of it: knowing that you’re not shut out forever, and that there’s a goal you still can reach.
 
59. Tự do không đáng để có nếu nó không bao gồm tự do được sai lầm. (Mahatma Gandhi)
 
Freedom is not worth having if it does not connote freedom to err.
 
60. Những người thành công luôn không ngừng vận động. Họ có thể phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc. (Conrad Hilton)
 
Successful men and women keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.
 
61. Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn. (Sophia Loren)
 
After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It’s better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.

62. Bạn không bao giờ nên thấy xấu hổ khi thừa nhận mình sai. Việc đó chỉ chứng tỏ rằng bạn sáng suốt hơn ngày hôm qua. (Jonathan Swift)

 
You should never be ashamed to admit you have been wrong. It only proves you are wiser today than yesterday.
  
63. Khi ai đó phạm lỗi – dù là tôi hay bất cứ ai khác – chúng tôi nói về nó, thừa nhận nó, và cố gắng tìm ra cách để sửa chữa nó, rồi chuyển sang việc ngày hôm sau. (Sam Walton)
 
When somebody made a mistake – whether it was myself or anybody else – we talked about it, admitted it, tried to figure out how to correct it, and then moved on to the next day’s work.
 
64. Cuộc sống cũng giống như cách pha trà! Hãy đun sôi cái Tôi của bạn, làm bay hơi mọi Lo Lắng, pha loãng mọi Buồn Phiền, lọc đi mọi Sai Lầm, và bắt đầu thưởng thức sự Hạnh Phúc. (Khuyết danh)
 
65. Sai lầm nên là người thầy của bạn, chứ không phải kẻ tấn công bạn. Mỗi sai lầm là một bài học, không phải một mất mát. Nó là đoạn đi vòng tạm thời và cần thiết, không phải ngõ cụt. (Khuyết danh)
 
A mistake should be your teacher, not your attacker. A mistake is a lesson, not a loss. It is a temporary, necessary detour, not a dead end.
  
66. Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó. (Henry Ford)
 
The only real mistake is the one from which we learn nothing.
 
67. Tôi sinh ra để phạm sai lầm, không phải để giả vờ hoàn hảo. (Drake)
 
I was born to make mistakes, not to fake perfection.
 
68. Bạn không phải kẻ thất bại chừng nào bạn còn không đổ lỗi cho người khác về những sai lầm của mình. (John Wooden)
 
You are not a failure until you start blaming others for your mistakes.
 
69. Thề không phạm sai lầm rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là thề không có ý tưởng nữa. (Leo Burnett)
 
To swear off making mistakes is very easy. All you have to do is to swear off having ideas.
 
70. Khi bạn phạm sai lầm, hãy phản ứng lại bản thân theo cách đầy yêu thương thay vì tự oán trách mình. (Ellie Holcomb)
 
When you make a mistake, respond to yourself in a loving way rather than a self-shaming way.

(Tổng hợp)